Politiek Incorrect Classic: Revisited: Grootste oorzaak schulden


Het schuldenprobleem in Nederland is het grootst groeiende probleem van de huidige tijd. Vroeger kon je al snel in de schulden raken als je boven je stand leefde, tegenwoordig zijn het meer bedrijven, logge instanties en de politiek die mede verantwoordelijk zijn.

Er zijn verschillende redenen waardoor je in de schulden kunt komen. Schulden ontstaan door de volgende zes oorzaken:

Aanpassing

Je staat op een kruispunt in je leven. Er is een grote verandering in je uitgaven of inkomen. Je bent getrouwd, gescheiden, weduw(e)(naar) of werkloos geworden, arbeidsongeschikt geraakt of je hebt kinderen gekregen of je krijgt opeens extra hoge (zorg)kosten door ziekte. De aanpassing aan deze nieuwe situatie is soms moeilijk of niet snel te realiseren (denk aan verhuizing of opzeggen contracten) en daarmee ontstaan schulden.

Compensatie

Je hebt een laag zelfbeeld, stress of negatieve gevoelens. Om je beter te voelen, doe je uitgaven die, tijdelijk, de pijn verminderen of die positieve gevoelens opleveren. Je compenseert als het ware de negatieve dingen met beloningen zoals kleding kopen om je bijvoorbeeld prettiger te voelen of om je naar de buitenwereld beter voor te doen dan je je voelt.

Overbesteding

Je hebt in principe genoeg geld en inkomsten, maar je hebt meer uitgegeven dan je te besteden hebt of je hebt teveel kredieten afgesloten en bent hierdoor in de financiele problemen gekomen. Je schuld is ontstaan door overbesteding.

Overleving

Als je maandelijkse inkomsten lager zijn dan het bedrag van je vaste uitgaven zoals huisvesting, energie en water, blijft er geen geld meer over voor je basisbehoeften zoals voedsel en kleding. Om te kunnen (over)leven moet je geld lenen. Dit worden ook wel overlevingsschulden genoemd.

Gedrag

Je hebt voldoende inkomsten, maar door je gedrag (nonchalance, jezelf of je budget overschatten, gok-, alcohol- of koopverslaving) kom je niet uit met je geld. De onderliggende problemen die de oorzaak van je gedrag vormen, moeten hierbij aangepakt worden.

Overig

Alle schulden die nog niet eerder genoemd zijn, vallen onder deze categorie. Bijvoorbeeld schulden die ontstaan door:

– Moeten terugbetalen uitkeringen of toeslagen

– Moeten overbruggen lange doorlooptijd aanvraag uitkering of toeslag

– Tekort aan kennis of vaardigheden: onwetendheid of lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen

– Onvindbare of niet draagkrachtige ex-partner waardoor alle schulden geheel op jou verhaald worden

– Fraude, fouten, bedrog, valse voorwendselen of misdrijven

(Bron: Nibud)

Een van de grootste schulden veroorzakers is toch wel het UWV door middel van trage en stugge regels en werkwijze. Door het huidige banen te kort komen steeds meer mensen in een vorm van uitkering terecht. Alleen tussen het moment van aanvraag en toekenning kan een hele tijd zitten. Hierdoor komen er al snel achterstanden in de vaste lasten. Soms zelfs onnodige verhogingen door incassokosten. Dit zou veel sneller en efficiënter kunnen.

Een andere oorzaak is de belastingdienst die met de meest vreemde rekensommen werken. Hierdoor kunnen wijzigingen in je inkomen plots heel nadelig zijn. Bijvoorbeeld een stel dat nooit toeslagpartners zijn geweest en ook bewust die keuzes hebben gemaakt krijgen eind april een kind, hierdoor zijn zij plots toeslagpartner en mogen hun toeslag voor de voorliggende periode terugbetalen. Terwijl als je het logisch bekijkt was er tot april nog recht op toeslag.

Een veel voorkomende oorzaak is het peiljaar beslissen. Vaak worden door instanties als CAK, DUO en de woningcoöperatie inkomstengegevens van een jaar of twee jaar geleden gebruikt. Voor een gezin dat al jaren een stabiel inkomen heeft is dat geen probleem. Maar als er veel wisseling van inkomsten is door bijvoorbeeld een uitkering of wisselende banen zijn deze gegevens vaak al achterhaald en soms ongunstig voor de persoon in kwestie. Hierdoor worden mensen vaak hoger belast dan eigenlijk kan.

De meest storende oorzaak is toch wel het fenomeen incasso bureau en deurwaarders. Twee instellingen die niet meer in het tijdsbeeld passen. Er is nog steeds een gedachtegang dat als je kosten verhoogt mensen sneller zullen betalen. Integendeel het maakt vaak de situatie onnodig moeilijker en stressvoller vooral voor mensen met een klein inkomen. Bij een incasso bureau moet ik altijd denken aan een gangsterfilm waarin de grote crimineel zijn bottenbrekers op zijn slachtoffers afstuurt om zijn slachtoffers te intimideren tot betalen. Anno nu zijn deze bottenbrekers legaal maar hun praktijken vaak nog even duister. Hier is dan ook het probleem dat iedere dombo die de kamer van koophandel kan vinden een incassobureau kan beginnen.

Schuldenproblematiek blijft een dramatisch probleem waarbij de mensen met schulden vaak enorme stress ervaren. Vaak wordt dit door de omgeving en de instellingen onderschat. Leven met schulden is een hel vooral als je zelf de draad kwijt bent.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: